Informationsträff om Framtidsprogrammet

Webinar

Informationsträff om Framtidsprogrammet

Vill du bli en certifierad framtidsstrateg? En person med förmåga att hjälpa din organisation att ta fram robusta framtidsstrategier genom att navigera genom hela kedjan från omvärlds- och scenarioanalys via önskade framtida målbilder och visioner till hållbara strategier och handlingsplaner?

Välkommen till våra informationsträffar om vår utbildning Framtidsprogrammet, som är baserad på vår mångårigt beprövade TAIDA-metod. Informationsträffarna hålls online den 8 maj och 13 juni 2024.

Framtidsprogrammet startar den 17 september 2024. Kursen vänder sig till dig som vill göra en ordentlig investering i din egen och din organisations framtid.

Lars Eidenvall, seniorkonsult, håller i infoträffen. Du kan läsa mer om Framtidsprogrammet här.

Varmt välkommen!

Pris: Kostnadsfritt

online Anmäl dig

Datum: 13 juni 2024
TId: Kl 12.00–12.45
Plats: Online
Språk: Svenska 
Länk: Skickas dagen innan evenemanget till dem som anmält sig.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy