Var finns ungdomen? En kartläggning av framtidens plats(o)bundna unga

Club

Var finns ungdomen? En kartläggning av framtidens plats(o)bundna unga

I stort sett hela världen står inför minskande befolkning. Även i de mest barnafödande länderna saktar befolkningsökningen in, och den befolkningsexplosion man oroade sig för på 60-talet skiftar till rädslan för en befolkningskollaps. Ungdomarna har blivit bristvara. Så var finns framtidens unga? Till viss del är svaret förstås ”online”, men geografin spelar fortfarande stor roll, och i en värld med hårda migrationskontroller blir det svårt för många att lämna sitt hemland. Men kanske ändrar det på sig?

Om ungdomen blir bristvara om något decennium, upphör världen med gränser för att försöka hålla invandrarna ute – för att i stället hålla utvandrarna inne? Även inrikes blir det allt viktigare att kunna locka och behålla de unga för att förbli en levande kommun.

online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 30 maj 2024
Tid: Kl 9.00–11.00
Plats: Online​
Länk: Hittar du på Clubsidan (på vår hemsida i övre högra hörnet)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy