Medborgardialoger med AI-stöd

Seminarium

Medborgardialoger med AI-stöd

Varmt välkommen till ett frukostseminarium i Göteborg den 1 december där Kairos Future visar hur AI kan användas i medborgardialoger och andra processer med inkludering och förankring som mål. Intresserade kommuner och ideella organisationer kan sedan medverka i pilotprojekt för att i praktiken utforska hur AI:s fördelar bäst kan tas tillvara. 

Genom automatiserad textanalys kan idag närmast obegränsade mängder data – idéer och åsikter från invånare, brukare, kunder och medarbetare – snabbt förvandlas till underlag för beslut och innovation.  Detta öppnar för nya former av demokratiska samtal, väl anpassade till hur många medverkar i samhällsdebatten - via tangentbordet.

På seminariet kan du testa dialogverktyg med AI-stöd.

Agenda (obs, ändrat datum och tider)


8.00 Incheckning, kaffe och smörgås, möjlighet att testa inmatning i dialogverktyg  (30 min)​
8.30 Martin Ärnlöv och Emil Mattsson välkomnar, presentation Stadsmissionen och ”samhällsarena GBG” (15 min)​
8.50 Fredrik Torberger presenterar Kairos Future och deltagarna (15 min)​
9.00 Presentation – AI, möjligheter/case, Johan/Pontus (45 min)​
9.45 Visualisering av insikter från snabbtest, ev. ytterligare snabbtest (max 15 min)​
10.00 Diskussion – Utmaningar att engagera och interagera medborgare och medlemmar, hur kan AI hjälpa? ​
10.15 Avslutningsdiskussion

 

Pris: kostnadsfritt

Drottninggatan 33, Göteborg Anmäl dig

Vi bjuder på tilltugg. 

Seminariet hölls i Stadsmissionens lokaler på Drottninggatan 33.