Framtidsdriven [digital] transformation

Webinar

Framtidsdriven [digital] transformation

Välkommen till Kairos Futures webinarium om Framtidsdriven [digital] transformation. Här delar vi med oss av vad det innebär att arbeta framtidsdrivet med strategi, transformation och innovation med digitaliseringens snabba utveckling som ständig följeslagare. 

Vill du se presentationen i sin helhet i efterhand, vänligen anmäl dig här till höger och få en länk. Det går även att titta på respekrtive modul från webbinariet nedan.

Att arbeta framtidsdrivet utgör kärnan i alla våra projekt på Kairos Future. Vi orienterar våra kunder i det trendlandskap som påverkar de frågeställningar vi utforskar. Trendlandskapet ger sedan riktning och ledtrådar till de strategier, koncept och konsumentsegmenteringar vi tar fram tillsammans. I många av våra kundprojekt är de mest centrala trenderna numera digitala. De flesta av våra kunders strategier präglas av den omställning som kommer i digitaliseringens spår. De flesta av koncepten i våra innovationsprojekt bygger i någon mån på digitaliseringens möjligheter. Vid sidan av hållbarhet är digitalisering det dominerande temat i alla förändringsprojekt. Ändå drar vi oss för att säga att vi arbetar med digital transformation.

Vi tror på att sätta framtiden främst och ta ett brett omvärldsperspektiv även när vi får i uppdrag att hjälpa våra kunder med deras digitala transformationsresa. Att genomgå en digital transformation handlar om så mycket mer än backend och frontend, AI, cloud, web och e-com. Det handlar framför allt om medarbetarna, ledarskapet, organisationsformer, beslutsmodeller, kontinuerlig innovation och lärande i arbetssätt och tjänster samt allt det andra som skapar organisationer, arbetsplatser och affärslandskap. Vi tror på att ta in alla perspektiv när vi arbetar med Framtidsdriven [digital] transformation.

Lyssna på vårt kostnadsfria webinarium från den 30 september där vi presenterar olika perspektiv på att arbeta med digitaliseringens möjligheter på ett framtidsdrivet sätt. 

Agenda
Moderator –
 Fredrik Torberger

Datadriven Masterclass –  vad kan vi lära från dem som tagit täten?
presenteras av Mats Lindgren 

Det har sagts att data är den nya oljan och att det är nödvändigt att bli datadriven. Trots det har de flesta företag och organisationer en lång väg att vandra innan de till fullo drar nytta av de möjligheter som data i olika former ger för att effektivera processer och skapa helt nya erbjudanden. Men hur viktigt är det egentligen att vara datadriven, vilken roll spelar ledningen, vad kännetecknar de organisationer som ligger främst och inte minst, hur har resan dit sett ut? Utifrån två stora europeiska studier som vi genomfört tillsammans med Dun&Bradstreet ger vi svaren på vad man bör tänka på när det gäller resan mot att bli mer datadriven. 

 Digitalisering – från den filosofiska sidan
presenteras av Olivier Rostang 

På bara 20 år har digitaliseringen tagit sig in nästan varenda del av våra liv. Men vad innebär den egentligen för organisationer? I den här presentationen undersöker vi varför det är så viktigt att blicka längre in i framtiden när man vill förstå teknisk förändring. Vi zoomar ut och tittar på hur tekniken har ändrat våra vanor, livsstilar, konsumtion och till och med värderingar. Att genomgå en digital transformation är inte bara ännu ett affärsbeslut, utan ett avgörande vägval i en organisations DNA. 

Att leda med framtidsdriven digital transformation
presenteras av Nina Al-Ghussein Norrman 

Att arbeta framtidsdrivet med digitalisering ger många konkreta strategiska fördelar. På Kairos Future möter vi dock många beslutsfattare som fortfarande är osäkra på vad en digital transformation egentligen innebär. Hur definierar man digital transformation, och hur kan man som organisation klättra på stegen dit? Tillsammans reder vi ut begreppen. Vi tittar också på vilka framgångsfaktorer (och fallgropar) vi identifierat att ledande aktörer och organisationer har gemensamt när det gäller digital transformation. Vi presenterar även Kairos Futures modell för att integrera framtidsdriv i en digitaliseringsprocess.  

Interaktivt datalab
presenteras av Peter Pernemalm 
I takt med ökad tillgång på data och nya metoder för databehandling ökar också möjligheterna att tillgängliggöra data på kreativa sätt för insikt och innovation. Under 2021 satte Kairos Future upp ett interaktivt datalab för att kunna utforska den kinesiska startup-scenen för ett större internationellt företags räkning. Utifrån en vid flora av företagsdata byggdes en interaktiv miljö där kunden tillsammans med Kairos Future eller själva kunde laborera och utforska uppstickare inom olika branscher, fokusområden, geografier och ägarstrukturer. Vi på Kairos Future ser att liknande upplägg skulle kunna göra nytta för många organisationer och presenterar vad som har gjorts och vad som är görbart. 

Digitaliseringens möjligheter som motor i innovationsarbetet
presenteras av Katarina Stetler 

Att arbeta framtidsdrivet med innovation innebär att förstå de trender som påverkar den egna organisationens tjänster och arbetssätt och att utforska de möjligheter som öppnar upp sig i och med trendernas framfart. De trender som rör sig fortast just nu är i de flesta fall av digital natur. Smartare AI, mer avancerad automation, billigare sensorer och renare energi. Men vad blir konsekvenserna bortom tekniktrenderna? Vi berättar om hur vi guidar våra kunder till att förstå den digitala utvecklingens svallvågor i så skilda områden som juridik, kreativt ledarskap och relationer. Ja, till och med liv och död.   

Pris: Gratis

Online Anmäl dig

Datum: 30 sep
Tid: 09.00–11.30
Plats: Online
Språk: Svenska