AI – från kuriosa till verkstad

Club

AI – från kuriosa till verkstad

Generativ AI har på bara ett år gått från kuriosa och spännande leksak till ett verktyg som implementeras på bred front i alla sorters organisationer.

Nu står vi inför möjligheten att effektivisera både arbetsliv och offentlighet med hjälp av artificiell intelligens – men också inför utmaningar med att implementera tekniken på rätt sätt. Det råder en närmast utopisk stämning kring de nya digitala verktygen (eller digitala medarbetarna om man så vill), men precis som all annan teknik behövs det arbete med att implementera och utveckla nya arbetssätt kring den.

Välkommen till ett spännande seminarium om framtidens organisationer och deras AI-drivna arbetssätt. På vilka vis kommer vi behöva anpassa våra metoder, våra organisationsstrukturer och vår digitala infrastruktur kring de nya AI-verktygen – och vad finns att vinna för de organisationer som är tidigt ute?

Online Anmäl dig

Detta seminarium är exklusivt för Kairos Future Club medlemmar, logga in för att anmäla dig eller läs mer om hur du kan bli medlem.

Datum: 15 februari 2024
Tid: Kl 9.00–11.00
Plats: Online​
Länk: Hittar du på Clubsidan (på vår hemsida i övre högra hörnet)

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy