The MEWE generation

The MEWE generation

Kärt barn har många namn: Moklofs (Mobile kids with a lot of friends), Nexters, 80-talister och MeWes. Detta är boken om nordisk ungdom, som utnämner generationen till ett fönster mot framtiden.

Titel: The MeWe Generation
År: 2005
Författare: Mats Lindgren, Thomas Fürth, Bernhard Lüthi 
Pris: 250 kr ex moms och frakt

Hos unga nordeuropeer präglas värderingar av individualism, antiauktoritet och sekularisering - de är mobila och multipla i sina värderingar och beteenden. Vad betyder dessa unga för konsumtion, arbetsliv och samhället i stort? Och vilken inverkan har de i ett globalt perspektiv, som arbetskraft, kund/konsument och medborgare, i framtiden?