Omvärldsdriven Verksamhetsstyrning

Att tänka utanför boxen, att höja blicken, att utveckla verksamheten med ett utifrån-och-in-perspektiv istället för tvärtom. De här idiomen är välbekanta eftersom de ringar in en utmaning som snart sagt alla organisationer kämpar med: att styra den egna verksamheten utifrån omvärldens förändring och målgruppernas behov. 

Att det är klokt visar forskning från handelshögskolan i Århus: bolag som arbetar systematiskt med framtidsspaning (foresight) har både bättre lönsamhet (+33%) och snabbare tillväxt (+200%) än genomsnittliga bolag. 

Omvärldsdriven verksamhetsstyrning (OVS) innebär att bolagets beslutsfattande, planering och innovation sker utifrån kunskap om pågående omvärldsförändringar. Kunskapen hämtas från en återkommande omvärlds- och framtidsanalys, väl integrerad i organisationens planeringscykel.

OVS hjälper er organisation att

  • ta beslut som är långsiktigt hållbara
  • ha bättre resurshushållning
  • låta pengar och personal arbeta mer ändamålsenligt

Du kan också ladda ner ett prospekt här (vi noterar din nedladdning och återkommer till dig).

 

Vägen till en omvärldsdriven verksamhetsstyrning

Att etablera OVS bör beräknas ta 5-7 månader. Tiden det tar är svårt att förutsäga eftersom OVS skräddarsys till organisationens unika behov och utgångspunkt. Kortfattat ser processen ut så här:

  • Användaranalys: vem ska använda insikterna från omvärldsanalysen? Var i organisationen ska omvärldsanalysen påverka beslutsfattande, planering och innovation?
  • Processanalys: hur bör framtagandet av omvärldsanalysen gå till för att matcha befintliga planeringsprocesser optimalt? Analysen ska inte uppfattas som något extra utan tvärtom integreras så långt det går i det som redan fungerar.
  • Utformande av bolagets systematik för omvärldsanalys, förankring och beslut.
  • Genomförande av en omvärldsanalys i linje med systematiken – från spanande via analys till konkret beslutsfattande. En första testomgång av systematiken.
  • Justering av systematik och fortsatt implementering.

 

   Nyfiken på andras erfarenheter av omvärldsdriven verksamhetsstyrning?
   Här kan du lyssna på ett poddavsnitt med kommunerna Malmö och
   Mörbylånga som valt att investera i ett bättre beslutsfattande.

 

 

Stärk kompetensen i att arbeta omvärldsdrivet

För att öka sannolikheten till framgång finns möjlighet till utbildning. En endags-utbildning i att bygga OVS är en investering i tilltänkta projektledare som redan har en viss förkunskap kring omvärldsanalys. Två eller fyra dagars utbildning i omvärldsanalys är lämplig för medarbetare i organisationer som idag saknar kunskap om omvärldsanalys. En skräddarsydd utbildning för ledningsgrupp och/eller ägare ger en bred samsyn om mål och syfte med omvärldsanalys och OVS.

Ett kostnadsfritt första steg

Det är klokt att investera i omvärldsanalys i en tid där samhället förändras snabbare än någonsin. Men vad är rätt typ av investering för just er? Det krävs samtal för att besvara den frågan och ett sådant kostar ingenting, hör av er direkt till Fredrik eller Cecilia uppe till höger för att boka en tid.

Vi resonerar utifrån era behov men ett möjligt första steg kan vara en workshop med till exempel ledningsgruppen som tydliggör innebörden av OVS och vilka möjligheter det kan ge hos er. En jämförelsevis liten kostnad som testar ert bolags nuläge och vilja, tydliggör nyckelpersonernas syn på möjligheter och utmaningar med att etablera OVS.