Kairos Future Club teman 2024

Framtidens hållbarhetskrav: 6 september kl 9-11

Kraven på hållbarhet ökar stadigt och hållbarhetsarbetet blir alltmer komplext och komplicerat. Hållbarhetsdimensionerna utökas samtidigt som organisationer och företag kämpar med nya och skärpta regelverk och redovisningskrav. Allt drivet av politik, näringsliv och kunder som försöker balansera mellan kraven på en hållbar framtid och en hållbar närtid. Hur ser hållbarhetslandskapet ut kommande tio-femton år och vad betyder det för dagens organisationer?
Anmäl dig här.

Det meningslösa livet(?): 3 oktober kl 9-11

Svenskarna upplever sjunkande mening och innehåll i livet. De flesta har färre vänner än förr och arbetet är inte längre det självklara sociala sammanhang det en gång var. Inte heller religionens roll som meningsskapare har sin plats idag. Debatten går het om filosofiska frågor som en gång var förunnande en grubblande överklass. Hur utvecklas detta om kraven på kortare arbetstid ger än mer fritid samtidigt som de sociala strukturerna förändras ytterligare. Vad blir framtidens meningsskapande och motivation? Kan filosofi bli mer relevant än ekonomi i debatter och politiska val?

Anmäl dig här.

Megatrenderna mot 2035: 7 november kl 15-17

Halva tjugotalet har gått. Vilka megatrender kommer prägla resten av decenniet och inledningen på trettiotalet? Vilka är de tunga megatrenderna som fortsätter dominera och vilka är bubblarna som kan komma att växa? I den här rapporten tas ett helhetsgrepp där spaningar från andra organisationer, länder, trendspanare och forskare vävs in. Resultatet blir en krispig sammanställd rapport som varje organisation kan använda sig av i sitt eget omvärldsanalysarbete för att säkerställa att kursen är rätt inför framtiden.

Anmäl dig här.

Trendföreläsning What's on 2025? (28 november) 

Varmt välkommen till en trendspaning som ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera kommande år. Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.

 

Vårens teman:

AI – från kuriosa till verkstad (15 februari 2024, kl 9-11)

Generativ AI har på bara ett år gått från kuriosa och spännande leksak till ett verktyg som implementeras på bred front i alla sorters organisationer. Nu står vi inför möjligheten att effektivisera både arbetsliv och offentlighet med hjälp av artificiell intelligens – men också inför utmaningar med att implementera tekniken på rätt sätt. Det råder en närmast utopisk stämning kring de nya digitala verktygen (eller digitala medarbetarna om man så vill), men precis som all annan teknik behövs det arbete med att implementera och utveckla nya arbetssätt kring den.

Välkommen till ett spännande seminarium om framtidens organisationer och deras AI-drivna arbetssätt. På vilka vis kommer vi behöva anpassa våra metoder, våra organisationsstrukturer och vår digitala infrastruktur kring de nya AI-verktygen – och vad finns att vinna för de organisationer som är tidigt ute?

 

Det andra kalla kriget: EU och den nya globaliseringen (10 april 2024, 15-17)

”Det andra kalla kriget” – så hänvisar många idag till det hårdnande internationella klimatet, med USA på ena sidan och Kina (och kanske Ryssland) på den andra. Men var finns vi i Europa? Under 1900-talet gick järnridån rakt genom Europas hjärta; idag är situationen betydligt mer komplicerad och globaliseringen är mångfacetterad. Moderna värdekedjor och samarbeten sträcker sig över en värld härjad av krig och ekonomiska spänningar. I allt detta finns ett EU som skriver lagar, etablerar avtal och sätter energipolitiken för en hel kontinent. Den så kallade Brysseleffekten innebär att EU:s bestämmelser allt som oftast blir underlag för internationell standard, och kanske är EU en framtida lagstiftande supermakt.

Men hur påverkar allt detta företag och organisationer i Sverige? Hur ska vi i Sverige förhålla oss till en skiftande geopolitik där EU alltmer kliver fram som en stormakt – vill vi ens ha det så? Hur ser samarbetet inom Europa ut i en alltmer hårdnackad världspolitik, blir vi enade eller söndrade? Välkommen till ett seminarium om det andra kalla kriget – ett där Europa har en helt annan roll att spela.

 

Var finns ungdomen? En kartläggning av framtidens plats(o)bundna unga (30 maj 2024, 9-11)

I stort sett hela världen står inför minskande befolkning. Även i de mest barnafödande länderna saktar befolkningsökningen in, och den befolkningsexplosion man oroade sig för på 60-talet skiftar till rädslan för en befolkningskollaps. Ungdomarna har blivit bristvara. Så var finns framtidens unga? Till viss del är svaret förstås ”online”, men geografin spelar fortfarande stor roll, och i en värld med hårda migrationskontroller blir det svårt för många att lämna sitt hemland. Men kanske ändrar det på sig? Om ungdomen blir bristvara om något decennium, upphör världen med gränser för att försöka hålla invandrarna ute – för att i stället hålla utvandrarna inne? Även inrikes blir det allt viktigare att kunna locka och behålla de unga för att förbli en levande kommun.

 

Är du inte medlem i Kairos Future Club ännu? Läs mer och anmäl dig här.