Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Kompetensjakten – vart är den på väg?


Kompetensfrågan är kanske hetare än någonsin. Chefer på samtliga nivåer rankar kompetensförsörjning som den viktigaste strategiska prioriteringen – både på kort och lång sikt. Den anses viktigare än såväl tillväxt, digital transformation och innovation.

Insikterna baseras på en global studie som Kairos Future genomfört under hösten 2022 men många källor vittnar om att organisationer skriker efter rätt kompetens. Vissa menar att problemet delvis ligger i utbildningsväsendet som inte håller takten med rådande marknadsutveckling. Ett annat vanligt inslag i diskursen är att digitaliseringen och globaliseringen kanske kan bidra med lösningar – i och med detta har vi ju större möjligheter att rekrytera globalt än tidigare. Samtidigt ställer distansarbete till med nya problem, exempelvis att eftertraktade arbetstagare också har en global marknad att välja och vraka på. 

Dessutom verkar topptalanger idag åtminstone delvis ställa helt andra typer av krav på sina arbetsgivare än tidigare – något som få organisationer känner sig rustade för. En ingenjör som tidigare drömde om att få jobba med spännande uppgifter vill idag allt oftare också bidra till positiv förändring i världen, till exempel. Ja, det upplevs minst sagt lurigt idag att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. De flesta verkar eniga om att situationen är hyfsat brådskande att ta tag i, men få verkar ha klarhet kring hur. 

Vill du veta mer om hur vi på Kairos Future kan hjälpa dig att nå framgång i kompetensjakten? Kontakta Johanna Sundberg för mer information.

Är du intresserad av att veta mer? Ladda ner prospektet om framtidssäkrad kompetensförsörjning här nedan.