Kurs

Grundkurs i omvärldsanalys för offentlig sektor

Anmäl dig

Pris: 14 900 SEK exkl. moms.

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Anmälningsvillkor

ALLMÄN INFORMATION OCH VILLKOR KURSANMÄLAN
Kursanmälan görs via vår hemsida www.kairosfuture.com/academy, per e-post: academy@kairosfuture.com eller via telefon 08-545 225 00.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Anmälan är bindande. Vid förhinder kan kursplatsen nyttjas av annan person hos det beställande företaget. Detta meddelas Kairos Academy skriftligt via e-post: academy@kairosfuture.com.

OMBOKNING
Vid ombokning tillkommer en avgift på 1 500 kr + moms. Ombokning till annat kurstillfälle sker endast i mån av plats*.  

PRISER OCH FAKTURERING
Priserna finner du under respektive utbildning. Alla priser är exklusive moms. I priset ingår dokumentation, eventuell litteratur, lunch och kaffe. I priset för kurser online ingår eventuellt kursmaterial och dokumentation. Fakturering sker före kursstart med 20 dagars betalningstid. För dig som väljer att betala med pappersfaktura tillkommer 50 kr i fakturaavgift.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8,5 procent varvid fakturaavgift tillkommer. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras avgift enligt gällande lag. Företaget är registrerat för F-skatt.

FÖRBEHÅLL
Kairos Future AB förebehåller sig rätten att ställa in eller flytta kursen vid för få antal anmälda deltagare eller andra omständigheter utanför Kairos Futures kontroll. Eventuella ändringar i kursplanen meddelas deltagarna absolut senast tre veckor före kursstart. I fall då Kairos Future AB utövar rätten att ställa in eller flytta kursen kan Kairos Future AB ej hållas betalningsansvariga innefattande (men ej begränsat till) biljetter, boende eller annan transport som ombesörjes av kursdeltagaren.

*= Gäller ej Urban Trend Hunt.