Kairos Futures pro bono-program

Arbetar du i en organisation eller ett företag som kämpar för att förbättra samhället? Vill ni få hjälp av Kairos Future men saknar de ekonomiska möjligheterna? Här kan du läsa mer om vårt pro bono-program.

2019 års pro bono-projekt

2019 års pro bono-projekt

Kairos Future hjälper Transparency International med omvärldsanalys

En gång per år genomför Kairos Future ett pro bono-projekt för en samhällsnyttig organisation med begränsade resurser. I veckan går startskottet för årets pro bono där Transparency International Sverige får hjälp med att undersöka vilka framtida omvärldsförändringar som påverkar motståndskraften mot korruption. 

Läs mer om 2019 års pro bono-projekt

Anmälan 2020

Anmälan 2020

En gång om året öppnar vi upp för ansökningar för vad som blir årets pro bono, där ni som ansöker får välja mellan tre olika upplägg som sedan anpassas till organisationens specifika behov. Om ni blir utvalda får ni tillgång till Kairos Futures breda kunskap inom omvärldsanalys och strategiarbete – helt utan kostnad.

Läs mer om Anmälan 2020