Simone Pierick

Communications Officer

Simone arbetar med kommunikation på Kairos Future. Hon har erfarenhet av olika roller inom FinTech och högskolesektorn, främst inom projektledning, kommunikation och kvalitetssäkring. Simone har en masterexamen i kommunikationsvetenskap, psykologi och statsvetenskap från RWTH Aachen University i Tyskland och har forskat om skrivkompetens och teknisk skrivande.