Pontus Thelin Renström

Junior Consultant

Pontus arbetar som juniorkonsult vid Kairos Future. Hans fokusområden är den offentliga sektorn och ideella organisationer. 

Han innehar en politices kandidatexamen från Uppsala universitet, där han aktivt deltog i studentlivet, bland annat genom att vara chefredaktör för en studenttidning. Utöver sin huvudinriktning i statsvetenskap har han också studerat ryska, tillbringat en termin vid Sciences Po i Paris och genomfört en praktik vid Utrikesdepartementet.