Lisa Lanå Bolin

Analyst

Lisa Lanå Bolin arbetar som analytiker på Kairos Future. Hon har tidigare arbetat i mediebranschen med bland annat sändningskoordinering, arkivering och metadatahantering. Hon har även erfarenhet av researcharbete i marknadsundersökningsprojekt.

Lisa har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap. Hon har även studerat statsvetenskap, publik- och omvärldsanalys och idéhistoria på Stockholms universitet och Södertörns högskola.