Andreas Reibring

Senior Analyst

Andreas Reibring arbetar på Kairos Futures kontor i Hong Kong. Han leder studier inom bland annat konsumentinsikt, turism och innovation, vanligtvis med fokus på Kina. Han utvecklar också metoder för att dra nytta av ny teknik såsom maskininlärning i analys- och researcharbete. Andreas har en politices magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i praktisk filosofi från Uppsala universitet.