Andreas Reibring

Consultant and Future Strategist

Andreas Reibring arbetar på Kairos Futures kontor i Kanton (Guangzhou), Kina. Han leder studier inom bland annat konsumentinsikt, turism och innovation, vanligtvis med fokus på Kina. Han utvecklar också metoder för att dra nytta av ny teknik såsom maskininlärning i analys- och researcharbete. Andreas har en politices magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i praktisk filosofi från Uppsala universitet.