Tillbaka till lediga jobb

Vad krävs för att jobba på Kairos Future?

Hos oss jobbar människor med många olika utbildningsbakgrunder. Det som förenar oss är ett stort intresse för omvärlden och de förändringar som påverkar förutsättningarna för samhället i stort och för enskilda branscher och företag. Och en passion att göra en komplex omvärld begriplig och hanterbar för våra uppdragsgivare. 

Förenklat uttryckt finns det två huvudsakliga roller hos oss: analytiker/researcher och konsult/framtidsstrateg

Våra analytiker/researchers jobbar med att, med hjälp av olika kvantitativa och kvalitativa metoder, försöka få klarhet i trender och tendenser i omvärlden. Det kan till exempel handla om att förstå hur framtidens transporter kommer att utvecklas, kartlägga utmaningarna för vård och hälsa mot år 2030, mäta värderingsförändringar i befolkningen eller få insikt i hur konsumenternas köpbeteende påverkas av digitaliseringen de kommande åren. Våra analytiker/researchers har oftast en akademisk bakgrund inom matematik, statistik eller antropologi. Programmering och AI får allt större betydelse inom analysarbetet, varför erfarenhet inom dessa områden är meriterande. Viktiga förmågor är att vara riktigt bra på att snabbt förstå komplexa sammanhang, se samband och konsekvenser. Att sedan kunna sammanfatta analysen i välskriven text och kommunikativa bilder och presentera på ett lättbegripligt sätt för kollegor och uppdragsgivare är lika centralt.

Våra konsulter/framtidsstrateger jobbar med att hjälpa våra uppdragsgivare att förstå och forma framtiden. Vilka omvärldsfaktorer är viktigast att ta hänsyn till och hur kan de hanteras på bästa sätt i strategiarbetet? Hur kan nya omvärldsdrivna koncept skapas, som blir mer framgångsrika och hållbara än de som endast bygger på vad kunderna säger att de vill ha? Här handlar det om att snabbt kunna sätta sig in i olika branschers villkor och specifika förutsättningar. Och på ett pedagogiskt sätt stötta uppdragsgivarna i att väga samman det som bör göras utifrån ett omvärldsperspektiv med det som passar organisationens förmåga och vision. Viktiga egenskaper är analytisk förmåga, ledaregenskaper (där processledning är viktigare än att peka med hela handen), kreativitet och förmåga att fånga en publik (vi är också en av Sveriges största föreläsarförmedlare). Som konsult/framtidsstrateg behöver du även vara bra på att fånga insikter och idéer i välskrivna texter och tydliggörande figurer. I denna roll är du ansvarig för att bidra till att vi alltid har gott om spännande uppdrag att utföra, därför krävs även en ”näsa” för kundbehov och nya affärer. En akademisk bakgrund är bra, men vilken är inte lika viktigt. 

Både analytiker och konsulter utmanas dagligen att tänka bortom invanda mönster. Även om vi har arbetsmetoder och modeller som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet är det viktigt att du stimuleras av att jobba med utmaningar som kräver nya arbetssätt och kreativa lösningar. Arbetet sker växelvis i mindre, växlande team och enskilt. Våra uppdragsgivare kommer från både privat och offentlig sektor och de flesta projekt handlar om att antingen ta fram en framtidssäkrad strategi, att jobba med framtidsdriven innovation eller att genomföra breda studier inom om ett specifikt område som uppdragsgivarna vill satsa inom. 

Här kan du läsa mer om våra tjänster och produkter, och här kan du se teamets profiler