Kairos Future Club 2022

 

Clubseminarier


Ett kryptiskt ekosystem, 23 februari kl 8.30–10.30
Kryptovalutor har blivit big business. Det som var en spännande och nördig ny teknik där man en gång var tvungen att förklara användningsområdena har idag exploderat till ett ekosystem av valutor, kontrakt, spekulanter – och skojare. Vi reder i denna rapport ut vad det egentligen är som händer inom kryptovärlden som de senaste åren tagit finansmarknaden med storm. Vad är logiken bakom skämtvalutor som får riktigt värde, vad är kopplingen mellan kryptomarknaden och Elon Musks Twitterkonto, och såklart:

Vad blir framtiden för ett finansiellt ekosystem som översvämmas av kryptovalutor? Vad återstår när dammet har lagt sig efter den hype och frenesi som finns idag – står en eller några valutor kvar som vinnare, blir det ett robust och hållbart ekosystem av valutaväxling… eller är kryptovalutorna till och med bara en fluga? 

Framtidsdriven innovation i en innovationsdriven framtid, 25 mars kl 8.30–10.30
Innovation är en konst men också en vetenskap – och bådadera blir allt viktigare. Man kan peka på vägledande principer, metoder och systematiska tillvägagångssätt som hjälper, men det behövs också samspel med erfarenhet, magkänsla och ett gott öga för detaljer. I denna rapport går vi närmare in på innovationskonstens anatomi: Vilka metoder finns det för att skapa systematisk och framtidsdriven innovation som verkligen hjälper företag och organisationer att tänka nytt? Vilka tillvägagångssätt ger konsekventa resultat, och vilka intuitioner och förståelser behöver vi öva upp?

Framtidsdriven innovation är ett stort och brett ämne och ett som vi på Kairos Future kommer diskutera i hög grad under kommande år. Du som deltar på detta Clubseminarium får här en försmak på Kairos Futures arbete kring framtidsdriven innovation – i en innovationsdriven framtid!

Meta-digitaliseringen, 26 april kl 13.00-15.00
Facebook bytte namn till Meta och en stor mängd andra företag – Dropbox, Microsoft, med flera – verkar se till dem som inspiration. "Metaverse” – ett begrepp från Neal Stephensons dystopiska roman Snow Crash – har plötsligt blivit framtiden. Eller? Vill människor verkligen gå på jobbmöten i VR, och vad kommer framtidens digitala socialiserande egentligen inbegripa? Behöver företag och organisationer mitt i sin värsta digitaliseringsfas även ”meta-digitalisera”? Trots allt prat om decentraliserade lösningar centraliseras Internets infrastruktur alltmer till stora aktörer som bygger (och manipulerar) sociala sfärer in-house. Vi gör i denna rapport tillbakablickar på andra försök att skapa virtuella världar och arbetsplatser, från Second Life och World of Warcraft till communities online, och försöker i denna rapport staka ut en framtid för metamänniskorna i sin metavärld. 

Var leder vägen efter digitalisering, och vad behöver vi i praktiken sköta för att skapa den praktiska digitala mötesplats som människor faktiskt vill ha? 

Resan tillbaka, 2 juni, kl 13.00–15.00
Turismen återhämtar sig efter smällarna 2020, men det innebär också ett guldläge för att tänka om och tänka nytt; en återfödsel eller omvandling för en bransch som på många sätt redan innan pandemin mötte helt nya utmaningar. Både platser och reseaktörer behöver förstå sin position i världen på ett nytt sätt. Hemester, stärkta lokala resekopplingar och en pandemi som inte är över helt och hållet – vad innebär det för framtidens förbindelser, platser och resenärer?

Om 1900-talet innebar en kambrisk explosion för turism, platser och hospitality, vad blir då 2000-talet? Innovation står högst på agendan samtidigt som pengarna tryter, vilket kan innebära att en redan brutal bransch blir ännu mer utmanande. Kommer vi att se en mer Darwinistisk framtid för destinationer och reseaktörer? I så fall, vilka blir vinnarna? Och hur ser resande egentligen ut i en hållbar, post-pandemisk värld?  

Nytt fokus på geopolitiken, 25 aug, kl 15.00–17.00

”Krig är en förlängning av politik med ytterligare medel”, menade strategen Carl von Clausewitz, född på 1700-talet. Vi har tragiskt nog fått se precis hur sant det kan vara att politik spiller över i krigföring, även i våra dagar. Geopolitiska förändringar handlar idag som på von Clausewitz’s tid om samma saker – staternas intressen, stolthet, kriser och behov och framför allt relationerna dem emellan. Den världsordning av fred som styrt Europa och världen (åtminstone mellan stormakterna) kan inte längre tas för givet, och det blir återigen aktuellt för europeiska nationer att aktivt sträva för fred och diplomatiska lösningar. Men hur ser detta egentligen ut? Hur gör vi för att återuppbygga den långa freden som vi under 1900-talets andra hälft tagit för givet i västvärlden? Och hur förstår man bäst konflikterna, så att de kan förebyggas i framtiden?

Hållbarhetsrevisorn, 27 september, kl 9.00–11.00
Hållbarhet är ett så aktuellt ämne att det nästan är allomfattande – precis som pengar. Lönsamhet och marknadslogik har varit paradigmet rådande under ett helt sekel, åtminstone i västvärlden. Men lönsamhet och marknadslogik har också krävt ett alldeles enormt maskineri av revisorer, inventarier, banker, skattesystem, med mera, med mera. Pengar är inget som sköter sig av sig själv, de behöver skötas aktivt. Detsamma gäller, kanske till och med i än högre grad, för hållbarheten. 

För att kunna skapa en hållbar framtid behöver vi system för att utvärdera, beräkna och hantera utsläpp och klimatpåverkan på ett pålitligt, konsekvent, och systematiskt sätt. Redan idag har vi kommit ganska långt på den här fronten, men paradigmet är fortfarande i sin linda. I den här rapporten tittar vi på hur läget ser ut i dag för hållbarhetsrevision, vad det säger om våra framsteg och utmaningar, och vad som egentligen händer med hållbarheten i praktiken, från konsument till lagstiftning till finansmarknad. 

Kunskapande ledarskap, 27 oktober, kl 13.00–15.00
Kompetensförsörjning är flaskhalsen för snart sagt alla företag och organisationer i dagsläget. Arbetstagare skriker själva efter kompetensutveckling på arbetsplatsen, något som blir knivigt för arbetsgivarna som gärna vill få den levererad. Det tycks som att framtidens kompetens är något som inte kommer färdigpaketerad, utan alltmer måste skapas på plats – skräddarsys, förfinas, och dessutom bibehållas genom livslångt lärande och fortbildning. Dessutom ska organisationens kompetens hanteras inom ramarna för digitaliserings- och hållbarhetsutmaningar.

Så vilken typ av ledarskap krävs för att vara en kunskapare? Vilka utmaningar blir rådande mot 2025 för ett alltmer uppluckrat och komplext arbetsliv? I denna Clubrapport tittar vi närmare på vad det innebär att vara någon som inte bara lockar och förvaltar kunskap och kompetens, utan också skapar och bibehåller den på en bred orgainsatorisk nivå.

Läs mer om Kairos Future Club och anmäl dig här.