Vi hjälper företag att komma först till framtiden

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.

Kort om Kairos Gör ett framtidstest

Mer om oss

 • Konsulttjänster

  Konsulttjänster

  Konsulter för framtiden Att se omvärldsförändringar och agera i tid är i grunden vad ledarskap handlar om. Vi hjälper våra kunder att göra just det.

 • Digitools

  Digitools

  Verktyg för trendspaning och innovation På Kairos Future är vi övertygade om att en av framgångsnycklarna i en hyperkonkurrensvärld är att teama upp med maskiner. Därför har vi också utvecklat vår egen teknologi som hjälper våra kunder med detta.

 • Academy

  Academy

  Lär och sprid kunskap Kairos Academy erbjuder en kunskapsarena för utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid.

 • Forskning

  Forskning

  Forskningsprojekt och program Vi lägger stor kraft på vår forskning, där vi utforskar gränserna för dagens näringsliv och samhälle för att bättre förstå dess framtid. Här hitta du flera av våra forskningsprojekt och program.