Rapport

What's On 2022

2022 kommer bli ett år där de stora dragen är väl kända och inte speciellt överraskande. De snabba och långsamma skiften som pågår fortsätter med full kraft under året. Det som i stället kommer att vara kännetecknande är den komplexa och osäkra situation som uppstår när företag och organisationer ska hantera den ombyggnad som de stora trenderna tvingar fram. Därför lär den övergripande trenden för 2022 bli att ”tillvaron är komplicerad, men inte spektakulär”.

År 2022 blir ett oredigt och stökigt år under vilket ombyggnaderna som påbörjades 2021 fortsätter och går in i avgörande skeden. Pandemin kullkastar en mängd gamla logiker och nu tycks de flesta vara inställda på att det gamla livet inte återkommer utan det blir något nytt som ska byggas upp. Organisationer och företag som kanske länge talat om ”resilience” behöver nu fundera på vad det egentligen innebär att bygga tåliga och flexibla organisationer som klarar av att leva i mer eller mindre konstant osäkerhet samtidigt som samhällets institutioner behöver hitta spelregler och strukturer för den nya tillvaron.

Publicerad: 2021