Rapport

Whats on 2010?

Bakom oss har vi ett av världshistoriens mest spännande år – året då banker och nationer gick till botten i en krasch som saknar motstycke. Slutet av 2008 och början av 2009 var en period som i termer av osäkerhet saknar paralleller i modern tid. Nu står vi på tröskeln till ett nytt år, ja inte bara ett år utan ett helt årtionde. Men vad kommer vi att minnas i backpegeln? Vad kommer att vara 2010 års signum och hur passar skeendena i nuet in i ett större sammanhang? Förträffligt. För i det långa perspektivet kan 2010 mycket väl bli år, och det vi ser på kortare sikt passar väl in i det större skeendet.

Publicerad: 2009