Rapport

Trendspaning inför 2014

Trendspaning inför 2014

För femte året i rad har vi under 2013 upplevt en period av ekonomisk och politisk vinter. Allt talar för att 2014 kommer fortsätta att domineras av vinter och en längtan efter vår. En längtan efter optimism och tro på framtiden, efter investeringar i teknik och infrastruktur som kan lägga grunden för en lång våg av ekonomisk tillväxt, likt den vi i väst upplevde under 1950- och 60-talen. Samtidigt ser vi alltfler tecken på att något nytt är på gång.

I Kairos Futures trendspaning inför 2014 listas 10 omvärldstrender som kommer få stor påverkan på åren framför.

Publicerad: 2013