Rapport

Sverige 2030

Hur är ett Sverige i världen år 2030?

Sverige 2030

Sverige och världen står inför en lång rad nya utmaningar, hur är ett Sverige i världen år 2030?

Geopolitiska och ekonomiska maktskiften, klimat- och energikris, social medierevolution och åldringsboom är bara några av utmaningarna. Inför våra fyra seminarier i Almedalen 2012 frågade vi en framtidspanel bestående av opinionsbildare och beslutsfattare om vad de tror om Sveriges förutsättningar i ett internationellt perspektiv. Ta del av några av resultaten i publikationen "Sverige 2030". 

Publicerad: 2012