Rapport

Servicesamhället 2020

Vad är service i den postindustriella världen? Hur erbjuder företag och organisationer service? Privat service- går det? Denna rapport tar upp förändringar som påverkar synen på service och vägar mot servicesamhället 2020. Som club-medlem loggar du in för att ladda ner.

Publicerad: 2009