Rapport

Morgondagens boende- och flyttmönster del 2

Vad är en attraktiv plats?

Morgondagens boende- och flyttmönster del 2

Kairos Future har i arbetet med kommuner och regioner sett ett växande behov av en studie som tar pulsen på ett föränderligt flyttlandskap. Under ett års tid har vi arbetat med Stora flytt- och boendestudien för att sätta stora och komplexa frågor om människors drivkrafter och platsers attraktivitet i ett sammanhang. 

I denna delrapport 2 av 3 tar vi upp stafettpinnen från den första rapporten Varför flyttar vi? – där det vanligaste skälet till en flytt helt enkelt är att plats A är mer attraktiv än plats B – och fördjupar oss i vad som då upplevs som en attraktiv plats. 

Det hela beror naturligtvis på vem man frågar. Men det är också mycket som är gemensamt hos alla i synen på platsens attraktivitet. 

Med hjälp av en enkätundersökning till 6000 svenskar har vi skapat en bild av olika platsvärden och vad som är viktigt beroende på vilken livsfas man befinner sig i och vilken livsstil man är ute efter på platsen man väljer. 

Publicerad: 2016