Rapport

Morgondagens boende- och flyttmönster del 1

Varför flyttar vi?

Morgondagens boende- och flyttmönster del 1

I alla tider har människor flyttat till möjligheter. Folkvandringstidens människor gjorde det. Karl-Oskar och Kristina gjorde det. 50- och 60-talets storstadsbor gjorde det när de lämnade innerstadens trångboddhet och utedass för en trea i Vällingby. Dagens globala migranter såväl som svenska ungdomar som drar till storstan gör det idag. 

Men vilka är egentligen skälen till att människor flyttar idag och imorgon? 

Kairos Future har i arbetet med kommuner och regioner sett ett växande behov av en studie som tar pulsen på ett föränderligt flyttlandskap. Under ett års tid har vi arbetat med Stora flytt- och boendestudien för att sätta stora och komplexa frågor om människors drivkrafter och platsers attraktivitet i ett sammanhang. 

I den här kortrapporten gör vi ett första av tre nedslag i studien och tittar närmare på pudelns kärna: varför flyttar människor egentligen? 

I en enkätundersökning till 6000 svenskar kombinerat med faktisk statistik om hur svenskar flyttar till och från olika kommuner har vi nu en bild av motiven för de flyttar som sker inom Sverige i olika riktningar. 

Publicerad: 2016