Rapport

Global Youth 2013

6500 young voices, 11 countries, 1 survey

Global Youth 2013

73.4 miljoner unga förväntas vara arbetslösa år 2013 och det avspeglas också i deras handlingar, värderingar och drömmar.

I Kairos Futures nya globala ungdomsstudie där 6 500 unga i elva länder har intervjuats anser 62 procent att samhället har blivit för individualiserat och 3 av 5 anser att samhällets framtid är mörk. Många är övertygade om att deras generation kommer att få det sämre än deras föräldrar. Man oroar sig allra mest över att inte få ett jobb och tilltron till politiken är låg. Samtidigt är drömmen om det lilla livet stor, unga världen över delar drömmen om ett jobb, en familj och ett fint hem.

Totalt har 6 500 unga mellan 16-29 år i Sverige, England, Spanien, Turkiet, USA, Australien, Ryssland, Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika intervjuats.

Publicerad: 2013