Rapport

Framtidens web och internet

Att skriva om framtidens web och internet är problematiskt ur två synvinklar. Den första utmaningen är hur man avgränsar det enorma område webben och internet utgör. Den andra utmaningen är hur man definierar ”framtid” när man talar om ett så snabbföränderligt medium som internet.

En titt i backspegel visar att internet fick sitt kommersiella genomslag för omkring 10 år sedan. Om vi jämför internet med introduktionen av bilen så tog det omkring 70 år innan penetrationen var lika hög. Idag vet vi att samhället till stor del har organiserats efter bilen. På samma sätt håller samhället med viss vånda på att organisera sig efter de nya modeller internet introducerar. En omställning som av nöden sker betydligt snabbare. Då det innebär en viss osäkerhet att sia om hur fort dessa förändringar kommer att ske, likväl som vilken riktning utvecklingen kommer att ta, så har vi avslutningsvis inkluderat fyra scenarier för hur ett framtida internet kan te sig.

Publicerad: 2006