Rapport

Framtidens ledarskap

Att ledarskap har blivit så populärt att diskutera och så viktigt att förstå beror på insikten om att vi alla berörs av ledarskap på något sätt. I denna postmoderna tid måste vi själva ta makten över våra egna liv och därmed bli våra egna ledare. Som medlem i någon form av system (företag, myndighet, förening, familj, etc.) måste jag på något sätt förhålla mig till ledare och till ledarskap. Eftersom mångfalden av organisationer är enorm blir också mångfalden av ledarstilar och ledarkulturer enorm. Inför framtiden behöver vi sålunda skapa förståelse för vad som påverkar utvecklingen av ledarskapet och att därigenom försöka förstå hur morgondagens ledarskap kan se ut.

I denna rapport söker vi beskriva utmaningarna och framtiderna för ledarskap. Vi börjar med att identifiera ett antal omvärldstrender och faktorer som har stark påverkan på ledarskapets utveckling. Vi beskriver sedan olika av organisationstyper och ledarskapstyper. Slutligen beskriver vi ett antal konsekvenser och utmaningar för framtidens ledarskap.

Publicerad: 2004