Rapport

2013: Omprövningens, synvändornas och pusslandets år

Ett nytt landskap börjar ta form

2013: Omprövningens, synvändornas och pusslandets år

Kairos Future har i sin årliga framtidsspaning fäst blicken på 10 områden där framtiden inte är vad den varit. 

Slutet på framtiden, kapitalismen, arbetet, innovationer, jaget och rent av tanken vad en vinnande personligheten är – så som vi vant oss att känna dem. Det senaste året har det blivit uppenbart för allt fler att vi lever i en exceptionell tid.

Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar det om en historisk epok som saknar sitt motstycke de senaste 80 åren. Ur ett ekologiskt perspektiv har vi aldrig upplevt något motsvararande. 2013 är synvändornas, omprövningens och pusslandets år där ett nytt landskap börjar ta form. 

Publicerad: 2012