Kairos Futures pro bono-program

Arbetar du i en organisation eller ett företag som kämpar för att förbättra samhället? Drömmer ni om att få hjälp av Kairos Future, men saknar den ekonomiska möjligheten? Ingen fara – Kairos Future lanserar nu ett eget Pro Bono-program!

En gång om året öppnar vi upp för ansökningar kring vad som blir kommande års Pro Bono, där ni får välja mellan tre olika förslag på upplägg som vi sedan tillsammans anpassar till era specifika behov. Om ni blir utvalda får ni tillgång till Kairos Futures breda kunskap inom omvärldsanalys och strategiarbete – helt utan kostnad.

Vad vi erbjuder:

 1. Ett startmöte där vi tillsammans identifierar centrala frågeställningar och förväntningar som finns på projektet.
 2. En av tre konsulttjänster:
   Omvärldsanalys med workshop där vi gemensamt tar fram relevanta samhällstrender som påverkar företaget/organisationen,
  Vindtunneltest med workshop där företagets/organisationens strategier testas mot de mest betydelsefulla trenderna,
   Enkätanalys med presentation, där vi utformar en enkät till era kund-/medlemsregister, analyserar datan och sammanfattar insikterna till er under en presentation.
 3. Ett frukostseminarium under vilket vi presenterar insikterna för en utvald skara externa deltagare.

Vilka ni är:

 1. Ett företag/organisation med tydlig samhällsnyttig koppling
 2. Ett politiskt obundet företag/organisation
 3. Ett företag/organisation med begränsade resurser

Utöver dessa krav kommer företagets/organisationens projektbeskrivning användas i urvalsprocessen, där aspekter som förslagets genomförbarhet och grad av kunskapsgenerering bedöms.

Låter det intressant? Skicka in din ansökan till oss genom att fylla i formuläret nedanför senast den 15 februari 2018! 

Har du några frågor, skicka ett mail till probono@kairosfuture.com.