Kreativ när piskan viner - Pusselbiten som saknas i Lean

Kreativ när piskan viner - Pusselbiten som saknas i Lean

Boken utforskar spänningsfältet mellan å ena sidan strävan efter effektivitet och å andra sidan insikten om att innovation och förnyelse är enda vägen mot framtida överlevnad.

Titel: Kreativ när piskan viner - Pusselbiten som saknas i Lean
Författare: Katarina Stetler och Magnus MackAldener
Utgivningsår: 2015
Pris: 241 kr ex moms och frakt
Språk: Svenska

Hur ska kreativiteten få plats i företag som har fullt fokus på att göra mer med mindre resurser? Hur stimulerar man kreativitet i en miljö präglad av effektiviseringar och Lean? Framgångsrika innovativa organisationer måste vara bra på både effektiva processer och kreativt tänkande. Lika lite som ett företag kan överleva på nya idéer som aldrig når marknaden kan det sälja gårdagens idéer till morgondagens kunder.

I Kreativ när piskan viner resonerar Katarina Stetler och Magnus MackAldener på ett lättillgängligt och klarsynt sätt om hur företag som fastnat i stelbenta processer kan stimulera kreativa medarbetare och innovativa idéer. Boken är på samma gång en betraktelse av ett nutidsfenomen och en manual för ett bättre sätt att jobba. Det handlar om att arbeta med fem enkla principer som inkluderar kundförståelse, prototyper, metoder och en dos mod.

Boken utforskar spänningsfältet mellan å ena sidan strävan efter effektivitet och å andra sidan insikten om att innovation och förnyelse är enda vägen mot framtida överlevnad.

"Vi ville skriva en bok för alla som är lite mätta på Lean och hungriga på innovation. Lean är ett trubbigt verktyg för att lyckas med innovation och i boken förklarar vi varför. Vi visar också på att det finns massor med alternativ till Lean som hjälper organisationer att maxa sin innovationsförmåga." - Katarina Stetler

Boken finns att beställa via till exempel Adlibris eller Bokus.