2018 års pro bono-projekt

Omvärldsanalys för biståndsorganisationen We Effect

Nu har årets pro bono-projekt utsetts, vinnare blev biståndsorganisationen We Effect som kommer att få hjälp att strukturera sin omvärldsanalys. Projektet kommer undersöka vilka omvärldstrender som kan komma att påverka svenskarnas vilja att skänka pengar.

We Effect grundades 1958 och är en biståndsorganisation med verksamhet i 24 länder. En viktig del av We Effects biståndsarbete handlar om hjälp till självhjälp, för att skapa förändring som håller även in i framtiden.

– We Effect vill bli Sveriges bästa biståndsorganisation, och för att nå dit behöver vi såklart förstå vår omvärld. Vi lever i en globaliserad verklighet som förändras i snabb takt, och att få bättre verktyg att tolka den är en fantastisk möjlighet för oss. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Karios Future, säger Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect.

Kairos Futures pro bono-program startades under hösten 2017 och tog emot sina första ansökningar i december samma år. Syftet med programmet är att erbjuda en organisation med tydlig samhällsnyttig koppling kostnadsfri hjälp med omvärldsanalys och strategiarbete. Kairos Futures vision är en värld där alla sätter framtiden främst, och genom att bjuda på vår expertis tar vi ett steg i den riktningen samtidigt som vi stödjer en organisation som arbetar för en bättre värld.  

– Alla ansökningar bedömdes utifrån ett antal kriterier, däribland organisationens problemformulering, vår möjlighet att kunna genomföra projektet samt projektets positiva påverkan. Det var en tuff urvalsprocess med många intressanta projekt men We Effect stod ut lite extra, säger Lovisa Vildö, analytiker och ordförande för pro bono-kommittéen på Kairos Future. 

Arbetet sattes igång den 24 augusti 2018 och projektgruppen kommer bestå av Ulf Boman, Lovisa Vildö och Gustaf Jungnelius från Kairos Future. Den 1 januari 2019 öppnar anmälan till nästa omgång av programmet, och vi uppmanar alla ideella organisationer – gamla som nya kandidater – att söka.

Till höger: Joyce Hawesa, 29, småskalig bomullsodlare i byn Mabele, Zambia, fotograf Malin von Strauss