Anmälan 2020

En gång om året öppnar vi upp för ansökningar för vad som blir årets pro bono, där ni som ansöker får välja mellan tre olika upplägg som sedan anpassas till organisationens specifika behov. Om ni blir utvalda får ni tillgång till Kairos Futures breda kunskap inom omvärldsanalys och strategiarbete – helt utan kostnad.

Vad vi erbjuder:

1. Ett startmöte där vi tillsammans identifierar centrala frågeställningar och förväntningar som finns på projektet.

2. En av tre konsulttjänster:

  • Omvärldsanalys med workshop där vi gemensamt tar fram relevanta samhällstrender som påverkar företaget/organisationen,
  • Vindtunneltest med workshop där företagets/organisationens strategier testas mot de mest betydelsefulla trenderna,
  • Enkätanalys med presentation, där vi utformar en enkät till era kund-/medlemsregister, analyserar datan och sammanfattar insikterna till er under en presentation.

3. Ett frukostseminarium under vilket vi presenterar insikterna för en utvald skara externa deltagare.

Vilka ni är:

1. Ett företag/organisation med tydlig samhällsnyttig koppling

2. Ett politiskt obundet företag/organisation

3. Ett företag/organisation med begränsade resurser

Utöver dessa krav kommer företagets/organisationens projektbeskrivning användas i urvalsprocessen, där aspekter som förslagets genomförbarhet och grad av kunskapsgenerering bedöms.

Har du några frågor, skicka ett mail till probono@kairosfuture.com.

Anmälan 2020:

Anmälan öppnar den 1 januari 2020.