Ulf Boman

Partner, Environment & Energy

Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Sedan mitten av 90-talet har Ulf arbetat med strategiska framtidsfrågor för en rad olika kunder. Bland projekten kan nämnas ett flertal scenarioprojekt i Sverige och internationellt, regional och kommunal utveckling, samt inte minst flertal uppdrag inom ramen för morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö. Ulf är teknologie licentiat från Chalmers tekniska högskola, och Certified Management Consultant, CMC, enligt ICMCI.