Tomas Larsson

General manager Kairos Future China

Tomas Larsson är chef för Kairos Future China och ansvarig för AI-plattformen Dcipher. Han har bott i Kina under perioder sedan 2002 och talar flytande mandarin. Tomas är specialist på kvantitativa metoder för att fånga upp trender och utvinna marknadsinsikter ur stora datamängder. Han har två magisterexamina, en i teknisk nanovetenskap och en i Asienkunskap, med studier i Berkeley, Shanghai och Lund. Han har tidigare arbetat på Sveriges ambassad i Peking och Infosys i Chennai.