Thomas Fürth

Senior Advisor

Thomas är Senior Advisor på Kairos Future och har över 30 års erfarenhet av framtidsstudier. Han är en framstående föreläsare och har publicerat ett flertal böcker, främst inom värderingsskriften och generationer. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och var under 90-talet vice VD för Institutet för Framtidsstudier.