Thomas Fürth

Research Director

Thomas är forskningsledare på Kairos Future och över 20 års erfarenhet av framtidsstudier. Han är en framstående föreläsare och har publicerat ett flertal böcker, främst inom värderingsskriften och generationer. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och var under 90-talet vice VD för Institutet för Framtidsstudier.