Lovisa Vildö

Analyst

Lovisa Vildö arbetar som analytiker hos Kairos Future. Hon har en politices kandidatexamen i utvecklingsstudier samt en masterexamen i statistik från Uppsala Universitet. Hon har främst arbetat med tillämpade statistiska metoder så som strukturella ekvationsmodeller och överlevnadsanalys, samt har flerårig erfarenhet som lärarassistent i statistik. Dessutom har hon studerat både psykologi och skrivande på utländska universitet.