Katarina Stetler

Director Innovation and Consumer Insights

Katarina är ansvarig för området innovation på Kairos Future. Hon har tidigare arbetat som innovationsstrateg och produktutvecklare inom fordonsindustrin. Katarina är en uppskattad föreläsare inom ämnen som innovationsledning, Lean produktutveckling och kreativitet och hon har erfarenhet av att leda kreativa processer. Hon har skrivit en bok om hur innovationsprocesser och effektiviseringsarbete kan leva sida vid sida. Katarina har en doktorsexamen i Innovationsledning från KTH och är utbildad civilingenjör. Hon har studerat i Sverige, Nederländerna och USA.