Johanna Sundberg

Consultant and Future Strategist

Johanna Sundberg arbetar som framtidsstrateg och konsult på Kairos Future. Hon har en bakgrund inom finansbranschen där hon bland annat jobbat med förändringsarbete, organisationsstyrning och ledarskapsutveckling. Hon har även erfarenhet av att utveckla och hålla utbildningar, kurser och föredrag på såväl ledningsnivå som operativ nivå. Hon har en kandidatexamen i Företagsekonomi och en masterexamen i Management från Stockholms Universitet.