Hans Bandhold

Senior Consultant and Future Strategist

Hans arbetar som strategisk rådgivare för ett brett spektrum av uppdragsgivare alltifrån näringsliv till offentlig förvaltning. Uppdragen spänner från att driva övergripande strategiuppdrag för företagsledningar, regionala tillväxtprojekt till uppdrag som styrelseledamot och interimsVD. Hans är även arkitekten bakom TAIDA-Lab en unik arbetsform där ledningsgrupper identifierar och värderar strategier som möter framtida behov. Hans har också tillsammans med Mats Lindgren skrivit boken Scenario planning – the link between future and strategysom är utgiven på fem språk. Bandhold har en B.Sc. i Human Services och en M.Sc. inriktad på Advanced generalist leadership från Springfield College, Massachusetts, USA.