Göran Krafft

Partner, Citizens & Societies

Göran är partner, seniorkonsult och framtidsstrateg vid Kairos Future. Han arbetar i huvudsak med att hjälpa företag och organisationer att utifrån framtids- och omvärldsanalyser skapa strategiska vägval inför framtiden. Han är utöver sitt arbete som konsult väl anlitad som föreläsare i frågor som rör framtidens värderingar, skola, utbildning och arbetsliv, samt ledar- och medarbetarskap. Han är i grunden beteendevetare och har flera internationella utbildningar i bagaget, senast Certified Management Consultant, CMC enligt ICMCI.