Erika Charbonnel

Director Travel & Tourism

Erika är ansvarig för området resor och turism på Kairos Future. Hon har många års erfarenhet av turistnäringen, både som egenföretagare, konsult och som verkställande chef. Hon har också varit verksam inom telekomindustrin. Erika har en civilekonomexamen och är en certifierad coach.