Edvin Johannesson

Junior Consultant

Edvin arbetar som juniorkonsult på Kairos Future inom verksamhetsområdet Citizens & Society. Han har tidigare arbetat inom utrikesförvaltningen med att bevaka internationella politiska processer i FN-kontexten. Edvin har erfarenhet från såväl ideell sektor som näringslivets detaljhandel och har tidigare engagerat sig i studentlivet. Han har en politisk kandidatexamen från Lunds Universitet med nationalekonomi som huvudämne. Edvin har även studerat i Singapore och tidigare arbetat i Genève.