David Randahl

Analyst

David arbetar som analytiker hos Kairos Future. Han har extensiv erfarenhet av att arbeta med statistisk analys, bland annat av enkätdata. David har en masterexamen i statistik och doktorerar för närvarande i freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala Universtet, med inriktning mot maskininlärning och prognostisering. Vid Uppsala Universitet undervisar han i forskningsmetodik, och har tidigare arbetat som lärarassistent i statistik.