Kairos Future Club 2020

Clubteman 2020

1. Det nya kulturkriget
 – Makten över bildningen och de gemensamma referensramarna.  (Stockholm 13 februari och Malmö 14 februari)

Bibeln, Shakespeare, Selma Lagerlöf, Hasse & Tage och Mia Skäringer. Det är genom våra gemensamma berättelser som vi förstår vår roll i världen och finner riktning, mening och ordning. Men hur formas och blir framtidens kulturkanon? Efter decennier av kultur- och värderelativism ifrågasätts det mångkulturella samhället allt hårdare. Globaliseringsivrande "anywheres" som länge dominerat i mainstream media och politik har numera en motpart i de "somewheres" som har mobiliserats och representeras av ett av Sveriges två största partier. Från skolans läroplaner till Public Service uppdrag sträcker sig slagfältet för vilken kultur som ska stöttas, förmedlas och prägla svenskarna. Så vem är berättaren – och vad är berättelsen – i framtidens Sverige?

2. Framtidens e-sport och gaming
– Vart är gamingvärlden på väg? (Online)

E-sporten omsätter miljardbelopp och samlar mijonpublik när matcherna går. Ungdomar lajvar och gamar nätterna igenom samtidigt som deras föräldrar spelar Candycrush och andra mobilspel. Är gaming den nya folkrörelsen och hur kommer den fortsatta utvecklingen se ut? Fortsätter tillväxten eller har mättnaden slagit till? Vad betyder det för framtidens kommunikation och marknadsföring och vilka effekter får det på samhälle och vardagsliv? Och kommer skillnaderna mellan bredd och elit utvecklas på samma sätt som för övrig idrott?

3. Framtidens möten
– När, var och hur träffas människor i framtiden och hur skapar man värde i mötet? (Online)

I en tidspressad globaliserad tillvaro etableras allt fler lösningar och verktyg som gör det möjligt att mötas utan att behöva förflytta sig. Tekniken för videosamtal blir allt bättre, VR/AR-lösningar sätter en ny nivå för digitala möten samtidigt som de unga generationerna sedan barnsben är vana vid onlineumgängen. Dessutom leder de ökade kraven på hållbarhet till att många organisationer idag ersätter långväga möten och konferenser med distansmöten. Men trots att människor idag kan mötas över FaceTime och Skype väljer många ändå att mötas fysiskt. Mässor och kongresser fortsätter att locka publik, om än i nya former. Arbetslivet är knappast mötesfritt – snarare tvärtom. Vart utvecklingen kring morgondagens möten på väg? Blir det fler eller färra fysiska möten? I vilka sammanhang och situaioner kommer de fortfarande vara viktiga?

4. Ord eller handling
– Hur beter sig konsumenterna i hållbarhetslandskapet? (Malmö 29 maj och Stockholm 4 juni)

Konsumtion har länge varit ett draglok för den moderna samhällsekonomin. Samtidigt rör sig samhället mot ett uppvaknande där allt fler inser att rådande konsumtionsmönster sätter planetens framtid i fara. Det gör att konsumtionen som vi känner den står inför en omställning. Prylar ersätts av upplevelser och allt fler säger att de ska prioritera miljön, konsumera mindre och återanvända mer. Men frågan är om konsumenterna kommer göra allt de säger sig omrpiritera – orkar de gå från ord till handling? Beteenden är notoriskt svåra att förändra, och de konsumtionsmönster som är etablerade idag har byggts upp under en längre tid. Det är sedan länge etablerat att människors hjärnor är lata och föredrar det som är bekvämt samt att minimera ekonomiska förluster, något som gratis leveranser och frekventa reor har lyckats stimulera väldigt effektivt. Vad krävs för att en förändring ska ske inom konsumtionen? Och har människor det inom sig att förändra sitt beteende?

5. Till er tjänst
– Vad händer med platser och fastigheter i en tjänstefierad tillvaro? (Stockholm 27 augusti och Malmö 28 augusti )

Hur kommer de fysiska miljöerna förändras under tjugotalet? E-handeln växer och etablerar sig inom allt fler områden – och i dess kölvatten förändras samhällets fysiska logistik- och leveransbehov i snabb takt. Samtidigt dyker nya vardagstjänster  upp som också förändrar förväntingarna på fysiska platser, fastigheter och infrastruktur. Vad betyder den alltmer digitala handels- och tjänsteverkligheten för de fastigheter och platser där människor lever sina liv? Hur ser skillnaderna mellan stad och land ut? Och vad skapar attraktivitet i kölvattnet av den framväxande nya verkligheten?

6. Fursten 2020: I huvudet på en ledare
– Vilka managementtrender kommer känneteckna 2020-talet? (Malmö 25 september och Stockholm 30 september )

Kommer tillitstyrning ersätta New Public Managementsmodellerna? Och håller ambitionen med att arbeta med agila modeller i sig eller ersätts de av något annat? Managementtrender har sedan länge i det tysta haft stort inflytande på styrning ocn ledning av organisationer, såväl i näringslivet som i offentlig sektor. Vilka trender växer just nu – trender som med stor sannolikhet kommer få stort inflytande på morgondagens arbetsliv och samhälle.

7. Tillbaka till framtiden eller du sköna nya värld?
– Vart tar värderingar och politik i världen vägen under 2020-talet? (Stockholm 4 november och Malmö 6 november)

Polarisering, radikalisering och helt nya föreställningsvärldar. Det finns många åsikter om vad folk tycker och tänker. Men vad bygger egentligen dessa föreställningar på och hur ser värderingsverkligheten ut när vi tittar på stabila och trovärdiga jämförelser över tid? Med utgångspunkt i globala och nationella värderingsstudier ser vi vad de tunga trenderna säger om värderingslandskapet och hur det kommer påverka 2020-talets samhällen och politiska landskap.

8. What's on 2021
– Vilka blir 2021 års trender? (slutet av november)
Välkommen till en trendspaning som ger en inblick i vilka omvärldstrender som kommer att dominera nästa år. Insikterna tas fram genom global research och vi kartlägger allt från de stora megatrenderna till de små tendenserna.