Kairos Future Club 2019

Se kommande seminarier för 2019 nedan.

Clubteman 2019
1. Cyborg Society

(13 februari i Stockholm och 15 februari i Malmö)
Är vi med våra smarta mobiler, klockor och hemmarobotar på väg med full fart in i Cyborg Society? Hur stort är steget att gå från vår virtuella assistent i hörlurarna till att få implantat i örat? När ersätts behovet av att köpa nya glasögon med behovet att lägga in mjukvara direkt på ögat? Vid vilken ålder kommer din läkare att föreslå eskeleton i stället för en operation? Vem och hur många kommer redan under det nästa årtionde aktivt välja att gå i riktning att bli designade supermänniskor?

2. Framtidens ojämlikhet
(12 mars i Stockholm och 15 mars i Malmö)
Tillvaron har alltid präglats av skillnader i livsvillkor mellan människor. Det driver politiken såväl som konsumtionsföretagen. Vilka grupper står för dörren att göra positiva klassresor och vilka riskerar att uppleva sig som förlorare under det kommande decenniet? Vilka av dagens problem har försvunnit och vilka nya, kanske oväntade grupper blir framtidens gynnade och drabbade när globalisering, digitalisering, ökande kompetenskrav och automatisering ritar om kartan. Och finns det något att göra för att motverka den utvecklingen, redan nu?

3. Efter klickonomin – Det nya kommunikationslandskapet
(24 april Stockholm och 26 april Malmö)
Vad göra när man inte längre når fram i befintliga kanaler och det produceras mängder av innehåll utan mottagare? Från en ”clickbait-”, annonsfinansierad medievärld växer nu andra medielogiker med kontinuerlig crowdfunding, swish-journalism parat med en revansch för prenumerationsbaserad journalism. Överlever influencerkulturen den här utvecklingen eller blir alla människor microinfuencers. Samtidigt har marknadsavdelningarna blivit snabbfotade redaktioner. Hur ska man navigera när medievärlden ännu en gång förändras i snabb takt?

4. Framtidens fritid
(23 maj i Stockholm och 24 maj i Malmö)
Ett omställt och högautomatiserat samhälle står för dörren – vad gör då den moderna människan av sin tid? Kommer fritiden öka och vad kommer den i så fall användas till? Förändras den om resursförbrukning beskattas så hårt att upplevelsekonsumtion ökar än mer? Om arbetslivet förändras så att kraven på ständig fortbildning accelererar. Ny teknik leder till virtuella alternativ till resande. Den familjebildande ’Generation ordning’ tycks inte vara värst mycket äventyrare utan snarare gamers, shoppers & hemlagat – kommer deras barn reagera mot detta med ännu en revolt?

5. Högstadietiden tur och retur
(22 augusti i Stockholm och 23 augusti i Malmö)
En sanning sedan många år är att yngre tonåringar (tweens) är den moderna familjens verkliga makthavare. Hur ser dagens tweens på livet och vilka lyssnar de på? Hur ser deras föräldrar på sina ungdomar och sitt föräldraskap när både curlande och auktoritetsutövande ska undvikas?

6. Gränslöshetens begränsade gränser
(10 september i Stockholm och 13 september i Malmö)
Våra fysiska rum, språk, organisation, arbetssätt och inte minst sociala sammanhang utmanas när digitaliseringen och förändrade värderingar luckrar upp de gränser mänskligheten vant sig vid. Hur ser livet ut i en gränslös tillvaro? Vem äger och sätter gränser i framtiden? Hur stark blir den backlash mot utvecklingen som redan börjar skönjas?

7. Framtidens institutioner
– Väntar ett teknoautokratiskt digitalt baserat samhälle runt hörnet?

(11 oktober i Malmö och 15 oktober i Stockholm)
Länge ökade mängden demokratier i världen sakta men stadigt. I dag är utvecklingen mer tveksam. Demokratier blir autokratier eller vice versa. Politiseringen av rättssystemen pågår i flera länder. Det sker även en förskjutning bland medborgarna – var fjärde svensk tycker inte att det vore fel att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om politiska församlingar och nästan hälften tycker att experter borde få bestämma mer än politikerna. Dessutom utmanar digitaliseringen etablerade organisationsmodeller. Hur ser egentligen institutionernas roll och kraft ut i framtidens Sverige?

8. Jakten på den försvunna hållbarheten
(7 november i Stockholm och 8 november i Malmö)
Klimatvarningarna duggar tätt med tillhörande tveeggade politiska svar. FN:s 2030-mål konkretiseras och sipprar sakta men säkert ner i policydokument och influerar både myndigheter och näringsliv. Samtidigt som oroade hållbarhetsdrivna bekväma konsumenter vältrar över ansvaret på både samhället och företag. Framsynta företag börjar betrakta hållbarhet som en affärsmöjlighet och inte bara en varumärkesfråga. Hur ser det framtida hållbarhetslandskapet ut?

9. What´s on 2020
(Malmö 28 november och Stockholm 29 november)