Kairos Future Hub lanseras i Sundsvall

Nu startar Kairos Future Hub i Sundsvall! Mötesplatsen som ger beredskap för framtiden och ökad kompetens i ledningsrummet, i strategiarbetet, eller i innovationsarbetet. Kairos Future Hub erbjuder ett exklusivt medlemskap i en framtidsdriven satsning med utblick mot både omvärld och framtid i ett helt nytt format. Sundsvall och Västernorrland är först ut i Sverige – är du det också?

Kairos Future erbjuder en komplett tjänst med trendunderlag, verktyg, metodstöd, analyser, och facilitering i samarbete med våra lokala partners B.comIT och BizMaker. Det blir en möjlighet för regionens organisationer att ta sig an framtidens utmaningar. Med en samskapad framtidskarta gör vi regionen starkare och ser till att våra satsningar blir hållbara och livskraftiga.  

Kairos Future Hub vänder sig till dig som är beslutsfattare, strateg, analytiker, verksamhets- eller affärsutvecklare. Undrar du om du gör du rätt saker utifrån omvärldens förändringar och framtida scenarier? Vilka trender påverkar din bransch? Vilka konskevenser får det?  Fattar du rätt beslut? Ta reda på det tillsammans med Kairos Future.

Medlemskap i Kairos Future Hub är individuellt och kostar 31 900 per år. Antalet platser är begränsat och om du vill vara säker på att få en plats kan du anmäla dig för 2020 redan nu via mejl till johan.hammarlund@kairosfuture.com  

Medlemsskapet inkluderar:
Fyra workshopträffar - Under ledning av Kairos Future får du under fyra halvdagar utspridda under året ta del av spaningar och framtidsstudier. Du får också diskutera aktuella trender och insikter med dina likar. Vi utbyter erfarenheter och stärker vår framtidsberedskap med stöd av Kairos Futures metodik.

Tre nätverksträffar - I samband med onlinepresentationer från Kairos Future ges möjlighet att ta del av presentationen tillsammans med övriga medlemmar. Med stöd av lokal partner diskuterar vi konsekvenser och insikter. Det ges också möjlighet att lyfta frågor och delta aktivt i seminarierna. 

Co:tunity - Personlig tillgång till Kairos Futures beprövade digitala plattform Co:tunity som används för omvärlds- och innovationsarbete i framgångsrika organisationer runtom i världen. Co:tunity fungerar som samarbetsplattform för medlemmarna och stödjer egen trendspaning och analys.

Kairos Future Club - Du får även ett medlemskap i Kairos Future Club med event, rapporter, och filmer som endast är tillgängliga för medlemmar. Delta på plats i Stockholm eller på distans.

Välkommen på ett kostnadsfritt förmöte med möjlighet att testa konceptet och påverka inriktningen på kommande träffar


Datum: 11 december 2019
Tid: 16.30-18.00
Plats: Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall 
Arrangeras i samarbete med B.comIT, en startup som skapar möjligheter för framtiden med gedigen kunskap om Kairos Futures metoder, och BizMaker, ett regionalt innovationsbolag i Västernorrland som verkar för hållbar tillväxt och förnyelse


                                           Intresseanmälan: