Research Project

Nöjeskonsumtion i kristider – en studie över synen på nöjeskonsumtion i ett mer komplext konsumentlandskap

Vi rör oss in i ett mer komplext konsumentlandskap där varje stund på dagen blir tillfällen för konsumtion, det tillgängliga utbudet har breddats enormt genom e-handeln och fler konsumtionskategorier blir nöjesbetonade. Samtidigt har spridningen av COVID-19 ändrat mångas konsumtionsvanor, där framförallt den nöjesbetonade konsumtionen så som kläder, restaurangbesök, och skönhetsartiklar, har minskat.

Frågan vi nu ställer oss är hur utvecklingen kommer se ut framåt i tiden, bortom pandemin? Vad säger svenskarna själva om sin nöjeskonsumtion? Och hur har förändringen av nöjeskonsumtionen sett ut de senaste 10 åren?

2011 genomförde Kairos Future projektet Nöjesplånboken tillsammans med Svenska Spel. Redan då såg vi att den gamla definitionen av nöjeskonsumtion som begränsad till ett par kategorier som kultur, restaurang och alkohol var uppenbart förlegad. Nöjeskonsumtion finns inom alla typer av konsumtion – även inom mat, skor och verktyg.

År 2021 vill vi följa upp och undersöka dessa skiften med en ny studie, för att både blicka bakåt på de förändringar som har skett, samtidigt som vi undersöker framtiden för nöjeskonsumtionen i Sverige.

Vi vill samla ett antal engagerade aktörer från olika branscher för att tillsammans undersöka och skapa insikter kring nöjeskonsumtionen i Sverige. Studien kommer att ge unika insikter i nöjeskonsumtionens utveckling, en kartläggning över nöjeslandskapet i Sverige idag, samt en blick in i framtiden för att kunna fånga upp nya möjligheter som väntar vid horisonten.

Se filmen från vårt webinarium om projektet:

För att få mer information om projektet och hur ni kan vara med och forma morgondagens konsumentlandskap, fyll i dina uppgifter här nedan: