Research Project

Stora trygghetsstudien

Trygghetsfrågan är hetare än någonsin

Den senaste nationella trygghetsundersökningen från BRÅ visar en kraftig ökning av andelen svenskar som har blivit utsatta för brott. Och enligt Kairos Futures långtidsmätningar anser många att vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till samhällets sammanbrott redan under de kommande tio åren. Andelen är den högsta på flera decennier.

Något håller på att hända med tryggheten och efterfrågan på densamma.

Men vilken är kommunernas och andra betydelsefulla aktörers roll när det gäller att verka för en ökad trygghet och säkerhet? När inkräktar strävan efter trygga och säkra fysiska, digitala och mentala rum på friheten? Och när kan trygghetssträvan bli direkt kontraproduktiv?

Med Stora Trygghetsstudien vill vi ta reda på vart tryggheten är på väg, och hur kommuner och andra aktörer kan agera strategiskt för att navigera på ett klokt sätt mellan multipla hot, säkerhet och trygghetsbehov.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner ett prospekt om studien: