Research Project

Morgondagens makt och mångfald

En multiklientstudie om hur man skapar framgång genom mångfald

Kairos Future genomför regelbundet studier kring framtidens arbetsliv. Redan 1998 pratade man om the war for talent, en kamp som fortgår med ökad styrka. Allt eftersom digitaliseringen omformar arbetslivet och automatiserar enklare arbetsuppgifter till förmån för nya och mer komplexa, kommer jakten på toppkompetensen bli viktigare. 

Samtidigt som kriget om talang intensifieras ser vi också en förändrad demografi, där allt färre måste försörja allt fler. Att få människor med rätt kompetens på rätt plats blir allt viktigare för ett välmående samhälle och välmående företag – då blir det också viktigare att inte gå miste om personers kompetens bara för att de inte ser ut eller beter sig som normen. När Sveriges befolkningssammansättning ändras måste företagen hänga med.​

Men mångfald i sig gör ingen skillnad – hur skapar man en inkluderande och öppen företagskultur som stärker förmågan och resultaten? Hur kan fler få makt och inflytande, utan att de slår i ett glastak? Och vilka faktorer kommer betyda mest i framtiden?​